skip to Main Content

Geboren en opgegroeid in Berlijn. In 1994 heb ik daar mijn opleiding tot fysiotherapeut voltooid en aansluitend nog twee jaar in een ziekenhuis gewerkt. In 1996 heb ik Berlijn voor Oud Zuid/ De Pijp in Amsterdam verruild en het ziekenhuis voor Fysio praktijk Jonker & van Rijn. Hier voel ik me nog steeds als een vis in het water.

De grote gevarieerdheid aan mensen en lichamelijke klachten midden in de kleurrijke Pijp maakt het erg leuk om hier te werken.
Mijn interessegebied ligt vooral bij de behandeling van rug-, bekken-, schouder- en sport gerelateerde klachten.  Gedurende de jaren heb ik veel verschillende cursussen gevolgd om mijn kennis actueel te houden en mij verder te verdiepen

De nadruk in mijn behandeling, ligt daar waar mogelijk en zinvol, op individuele oefentherapie. Naast individuele behandelingen begeleid ik trainingsgroepen.

In 2013 ben ik begonnen met de opleiding tot specialist Perifeer Arterieel Vaatlijden (ook wel Etalagebenen of Claudicatio Intermittens genoemd).

De praktijk is aangesloten bij het ClaudicatioNet. Dit is een landelijk netwerk waarin gesuperviseerde looptherapie wordt aangeboden door de gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Ik heb een opleiding gevolgd tot wandelcoach/wandelinstructeur.

Dry Needling is een van mijn vaardigheden.

Sinds mei 2014 ben ik gekwalificeerd Traumafysiotherapeut, werk nauw samen met het VuMc en andere ziekenhuizen.

In 2019 ben ik bevoegd “Ortago oefentherapeut” die helpt kans op vallen te verminderen.

BIG nummer: 59047225104

Claudia Balzer fysiotherapeute Amsterdam oud zuid