Wat is kinderfysiotherapie?

 

Kinderen leren en ontwikkelen zich spelenderwijs door te bewegen. Zo ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Soms kan er sprake zijn van een ontwikkeling die vertraagd of afwijkend is. Dit kan verschillende aangeboren of later verkregen oorzaken hebben. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen en hebben ze begeleiding nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Hierbij kan de kinderfysiotherapeut te hulp schieten.

Kinderen vragen om een specifieke benaderingswijze. De therapeut weet wat een kind op een bepaalde leeftijd hoort te kunnen en signaleert eventuele achterstanden of stoornissen. Doormiddel van specifieke testen en observaties kan de kinderfysiotherapeut beoordelen wat de mogelijke oorzaak is van de symptomen, achterstanden of klachten bij uw kind.
De kinderfysiotherapeut beheerst technieken en beschikt over handvatten en hulpmiddelen om kinderen van verschillende leeftijden te stimuleren in hun lichamelijke ontwikkeling. Het doel is om achterstanden en stoornissen op speelse wijze zo snel mogelijk te corrigeren. En indien nodig u door te verwijzen naar de juiste instanties voor verder onderzoek of behandeling.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De opleiding voor kinderfysiotherapie is een post-HBO opleiding van 3 à 4 jaar na de opleiding voor algemeen fysiotherapeut. Deze opleiding gaat gedetailleerd in op de ontwikkeling van een kind, de verschillende aandoeningen die voorkomen bij kinderen en de juiste manier van onderzoeken en behandelen.
Kinderfysiotherapie is geschikt voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling.


Verwijzing en vergoeding

Kinderen kunnen zonder verwijzing van de arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en - indien nodig - worden behandeld. Na een eerste intake wordt besloten of de klacht een indicatie is voor kinderfysiotherapie en of het kind alsnog door de huisarts gezien moet worden (directe toegankelijkheid fysiotherapie). De eerste 18 behandelingen voor kinderfysiotherapie worden vergoed uit het basispakket. De overige behandeling, indien nodig, worden vergoed uit de aanvullende verzekering. 
De behandelingen gaan niet af van het eigen risico

 

Welke kinderen komen in aanmerking voor kinderfysiotherapie:

• Baby’s met voorkeurshoudingen en/of afgeplatte schedels;
  Ik ben in staat het schedeltje van uw baby te meten om  de mate van afplatting te
  kunnen bepalen. Dit gebeurt middels specifieke meting genaamd:
  plagiocephalometrie.
• Baby’s die overstrekken/gespannen zijn
• Baby’s met een achterstand of afwijking in de motorische ontwikkeling

• Kinderen met algehele motorische ontwikkelingsachterstand
• Kinderen met een afwijkend looppatroon
• Kinderen met een matige coördinatie (oa.DCD)
• Kinderen met schrijfproblemen of andere fijne motoriek problemen
• Kinderen met houdingsproblemen
• Kinderen met conditie- en krachtsproblemen
• Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische problematiek bijv. na een
   trauma (kneuzingen, breuken, immobilisatie)
• Kinderen met aangeboren of verworven neurologische problematiek (o.a. cerebrale
   parese)
• Kinderen met jeugdreuma
• Kinderen met het syndroom van Down
• Kinderen met de ziekte van Duchenne of andere spieraandoeningen

Mocht uw kind een van deze of andere motorische problemen hebben, mocht u vragen hebben of wilt u graag dat er een keer naar uw kind gekeken wordt voor eenmalig onderzoek, neemt u gerust contact met mij op. 
Indien nodig kan er ook aan huis behandeld worden.

Middels adviezen naar alle verzorgers toe en met behulp van oefenmateriaal en spelvorm kan ik samen met u werken aan een zo optimaal mogelijk resultaat in het motorisch functioneren van uw kind.het verbeteren van de functionaliteit van uw kind. Van u, als ouders, wordt verwacht dat u met uw kind (spelenderwijs) oefent om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

Als kinderfysiotherapeut heb ik contact met kinderartsen, huisartsen, schoolartsen, consultatiebureau-artsen, kinderopvang, leerkrachten en sportleraren. Op deze manier kan ik met alle betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk plan komen om uw kind de juiste begeleiding te geven.

Ik help u en uw kind graag verder!

Fysiotherapiepraktijk Jonker & van Rijn Fysiotherapeuten is gevestigd in Oud Zuid/ Zuid/ De Pijp te Amsterdam. Telefoon: 020-6793394