Pluspraktijk

Jonker & van Rijn Fysiotherapeuten kan zich met trots sinds oktober 2011 een pluspraktijk noemen. Door de strenge kwaliteitseisen is deze status aan slechts een gering aantal fysiotherapiepraktijken in Nederland verleend door enkele grote zorgverzekeraars.

Bij pluspraktijken werken fysiotherapeuten die niet alleen aan de eisen van hun beroepsgroep voldoen, maar nog een stapje verder gaan in het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg.

Bij de kwaliteitseisen gaat het onder andere om:

 • het leveren van deskundigheid
 • positieve resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken
 • een procedure voor het in kaart brengen van de klachten
 • het inzichtelijk maken van het aantal behandelingen voor een bepaalde klacht en het
       aantonen van de verbeteringen middels metingen en vragenlijsten
 • hygiëne van de praktijk
 • klantvriendelijkheid
 • een goede bereikbaarheid
 • uitgebreide openingstijden op avonden en zaterdagen
 • geen tot korte wachttijden

 

   Verder werken wij als pluspraktijk in goed overleg samen met artsen in ziekenhuizen,

  huisartsen en overige disciplines.