Huisreglement Jonker & van Rijn Fysiotherapeuten   1. Het is verboden te roken in iedere ruimte.
   2. Praktijk Jonker & van Rijn Fysiotherapeuten is niet aansprakelijk voor schade aan en/of
       vermissing van zich in dit gebouw  of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende
       eigendommen/bezittingen van bezoekers.
   3. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
   4. U dient bij de eerste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen. Bij elke behandeling neemt u een grote handddoek mee voor op de 

       behandeltafel.
   5. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden.
       Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd  geannuleerde behandelingen bij u in rekening te
       brengen.
   6. Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk Jonker & van Rijn Fysiotherapeuten zijn 
       geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor 
       alle verbijzonderingen.
   7. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover
       vindt u in de wachtkamer en op deze website.
   8. De praktijk houdt zich aan de privacy-regeling zoals vastgelegd in de modelregeling
       Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlands
       patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
   9. De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  10. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
  11. U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens
        daarover.
  12. U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord.
        De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer.Huisreglement voor het gebruik van de oefenzaal:

   1. De oefenruimte alleen met schone schoenen betreden.


   2. Toestellen na gebruik reinigen speciale spray, dit is in de zaal aanwezig.

   3. Neem zelf een handdoek mee.

   4. Geen waardevolle spullen in de wachtkamer achterlaten.

       Er zijn afsluitbare kluisjes boven de kapstok voor klein zaken zoals passen en sleutels.

       Er zijn afsluitbare lockerskastjes voor tassen, laptops en andere waardevolle zaken in de wachtruimte.