Betalingsvoorwaarden:

Facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan o.v.v. het declaratienummer.

Daarna geven wij de administratieve afhandeling uit handen.

Wij zijn aangesloten bij Medicas B.V.

Medicas verzorgd ook de herinneringsbrieven en aanmaningen.

De communicatie verloopt na ontvangst van een herinneringsbrief dan ook via Medicas.

De betalingsvoorwaarden kunt u downloaden op Betalingsvoorwaarden Medicas.
In de wachtruimte van de praktijk zijn deze voorwaarden ook te lezen.