skip to Main Content

De huisarts of longarts behandelt patiënten met een longaandoening meestal met medicijnen. Soms is dit niet voldoende en is een aanvullende behandeling nodig.
Fysio praktijk Jonker & van Rijn biedt daarom longrevalidatie. Voor deze behandeling gestart wordt hebben wij graag overleg met je huisarts of specialist om te kunnen bepalen wat voor klachten het betreft en hoeveel capaciteit je hebt.

Deze gegevens zijn voor ons belangrijk om een persoonlijk en doelgericht revalidatieprogramma voor je te kunnen opstellen.

COPD ASTMA fysiotherapeut

Wat kunnen wij voor je doen:

Longrevalidatie geeft je geen nieuwe longen of luchtwegen, maar biedt je de mogelijkheid beter met de chronische aandoening om te gaan. De gevolgen van een chronische ziekte kunnen je dagelijks leven negatief beïnvloeden. Door het volgen van een revalidatieprogramma is dit te beperken. Revalideren is leren omgaan met de problemen die je door de longaandoening ervaart. Wanneer dit lukt, verbetert in veel gevallen de kwaliteit van leven.

Bij de behandeling staat jouw hulpvraag centraal. Dit betekent dat jou wensen over wat je wilt bereiken in de behandeling voorop staan.
je kunt onderdelen volgen die gericht zijn op bijvoorbeeld:

  • het verbeteren van je conditie;
  • het leren omgaan met je ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen;
  • het vinden van oplossingen voor praktische problemen op je werk of thuis.
  • leren waar je grenzen liggen, deze herkennen en zonodig maatregelen nemen.

Een aantal onderdelen wordt in groepen gegeven, andere behandelingen zijn individueel. De groepsgrootte is maximaal acht personen.

Wij hebben gespecialiseerd opgeleide fysiotherapeuten voor longklachten en zijn deelnemer van het LoRNA Netwerk Amsterdam. Zie www.lornaamsterdam.nl