skip to Main Content
Bel 020-679 33 94

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De opleiding voor kinderfysiotherapie is een post-HBO opleiding van 3 à 4 jaar na de opleiding voor algemeen fysiotherapeut. Deze opleiding gaat gedetailleerd in op de ontwikkeling van een kind, de verschillende aandoeningen die voorkomen bij kinderen en de juiste manier van onderzoeken en behandelen.

Kinderfysiotherapie amsterdam Pijp fysio

Waarom kinderfysiotherapie?

Kinderen leren en ontwikkelen zich spelenderwijs door te bewegen. Zo ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Soms kan er sprake zijn van een ontwikkeling die vertraagd of afwijkend is. Dit kan verschillende aangeboren of later verkregen oorzaken hebben. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen en hebben ze begeleiding nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Hierbij kan de kinderfysiotherapeut te hulp schieten.

Voor wie is kinderfysiotherapie bedoeld?

Kinderfysiotherapie is geschikt voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling.

Werkwijze bij kinderfysiotherapie

Kinderen vragen om een specifieke benaderingswijze. De therapeut weet wat een kind op een bepaalde leeftijd hoort te kunnen en signaleert eventuele achterstanden of stoornissen. Door middel van specifieke testen en observaties kan de kinderfysiotherapeut beoordelen wat de mogelijke oorzaak is van de symptomen, achterstanden of klachten bij uw kind.

De kinderfysiotherapeut beheerst technieken en beschikt over handvatten en hulpmiddelen om kinderen van verschillende leeftijden te stimuleren in hun lichamelijke ontwikkeling. Het doel is om achterstanden en stoornissen op speelse wijze zo snel mogelijk te corrigeren. En indien nodig het kind door te verwijzen naar de juiste instanties voor verder onderzoek of behandeling.

Verwijzing en vergoeding

Kinderen kunnen zonder verwijzing van de arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en – indien nodig – worden behandeld. Na een eerste intake wordt besloten of de klacht een indicatie is voor kinderfysiotherapie en of het kind alsnog door de huisarts gezien moet worden. Deze procedure is in overeenstemming met de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

De eerste 18 behandelingen voor kinderfysiotherapie worden vergoed uit het basispakket. De overige behandelingen, indien nodig, worden vergoed uit de aanvullende verzekering. De behandelingen gaan niet af van het eigen risico.

Welke kinderen komen in aanmerking voor kinderfysiotherapie

 • Baby’s met voorkeurshoudingen en/of afgeplatte schedels (de mate van afplatting

   wordt bepaald door een gespecialiseerde meting: plagiocephalometrie)
• Baby’s die overstrekt/gespannen zijn
• Baby’s/kinderen met een achterstand of afwijking in de motorische ontwikkeling

 • Kinderen met een afwijkend looppatroon
  • Kinderen met een matige coördinatie (bijvoorbeeld DCD)
  • Kinderen met schrijfproblemen of andere problemen met de fijne motoriek
  • Kinderen met houdingsproblemen
  • Kinderen met conditie- en krachtsproblemen
  • Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische problematiek, bijvoorbeeld

na een trauma (kneuzingen, breuken, immobilisatie)
• Kinderen met aangeboren of verworven neurologische problematiek (o.a. cerebrale
parese)
• Kinderen met jeugdreuma
• Kinderen met het syndroom van Down
• Kinderen met de ziekte van Duchenne of andere spieraandoeningen

Behandelmethode bij kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut geeft adviezen naar alle verzorgers toe en werkt nauw samen met de ouders, om een zo optimaal mogelijk resultaat in het motorisch functioneren van het kind te bereiken. Er wordt gebruikt gemaakt van oefenmateriaal en spelvorm om de functionaliteit van het kind te verbeteren. Van de ouders wordt verwacht dat ze met het kind (spelenderwijs) oefenen om de therapie te stimuleren.

De kinderfysiotherapeut heeft contact met kinderartsen, huisartsen, schoolartsen, consultatiebureauartsen, kinderopvang, leerkrachten en sportleraren. Op deze manier kan de arts met alle betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk plan komen om jouw kind de juiste begeleiding te geven.

Kan jouw kind belang hebben bij kinderfysiotherapie? Maak een afspraak!

Heeft jouw kind een van de bovenstaande of andere motorische problemen? Wil je graag dat er een keer naar je kind gekeken wordt voor eenmalig onderzoek? Of heb je andere vragen over kinderfysiotherapie? Neem dan hieronder eenvoudig contact met ons op. Indien nodig kan er ook aan huis behandeld worden!