skip to Main Content

In het kort:

  • Claudicatio Intermittens is een vaatziekte: de bloedvaten in het been zijn vernauwd.
  • Deze ziekte veroorzaakt pijn, kramp, een doof of moe gevoel in je been.
  • De klachten ontstaan tijdens het lopen en verdwijnen als je stilstaat vaak binnen enkele minuten.
  • Maatregelen zijn stoppen met roken, looptraining en een laag cholesterol.
etalagebenen claudicatio amsterdam pijp

Wat is claudicatio intermittens of te wel etalagebenen?

Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Die zit in uw bloed, het transportmiddel in uw lichaam. Zuurstof wordt door de bloedvaten ( de slagaders) aangevoerd. Als u sneller loopt of een heuvel opgaat, gebruik je meer zuurstof. De klachten ontstaan doordat bij etalagebenen de slagaders van het been door aderverkalking vernauwd zijn. De vernauwing zorgt voor een verminderde aanvoer van bloed en dus van zuurstof naar de beenspieren. Dat zorgt voor pijnklachten tijdens het lopen, in je voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als je stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld. De klachten nemen dan weer af. Bij extra inspanning, bijvoorbeeld door tempoversnelling, zullen de klachten eerder optreden omdat er dan meer zuurstof wordt gevaagd. Ook bij lage temperaturen zijn er sneller klachten omdat de bloedvaten door de kou iets samentrekken.

Wat kan fysiotherapie voor jou betekenen?

Door de pijn ben je geneigd minder te bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven. Samen streeft u naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

De behandeling van etalagebenen.

De behandeling is erop gericht om problemen door de klachten te beperken en de risicofactoren voor aderverkalking te verminderen. Sommige patiënten hebben genoeg aan het wandeladvies. Er is ook een groep patiënten die intensievere begeleiding door een fysiotherapeut nodig heeft. Soms is zelfs een ingreep in het ziekenhuis (dotter of bypass) nodig om de vernauwing van het bloedvat op te heffen. Ook na zo’n operatie kan een fysiotherapeutisch onderzoek gewenst zijn. Dan wordt vooral je manier van lopen bekeken waarna mogelijk een fysiotherapeutische behandeling volgt.

Voor patiënten met etalagebenen is lopen van nog grotere betekenis dan het al is voor gezonde mensen. Het kan soms het verschil zijn tussen “patiënt zijn” en “normaal functioneren”. Door veel en regelmatig te lopen wordt het herstellend vermogen geactiveerd. Je ervaart bij het lopen een pijnlijke verkramping in de kuit en / of bilspier. Door veel te lopen vragen de spieren steeds opnieuw om zuurstof. Kleinere slagaders (collateralen) nemen de functie van de grotere slagader over. Zij ontwikkelen zich en laten steeds meer bloed door. De pijnvrije loopafstand wordt daardoor groter. Voor de ontwikkeling van collateralen is het noodzakelijk regelmatig en veel te lopen. Het gaat dan niet om af en toe een stukje wandelen, maar om een echte “looptraining”. Deze training is gericht op het opvoeren van zowel de loopafstand als het looptempo. De wijze waarop dat gebeurt ligt vast in een individueel loopschema dat je minimaal drie maanden moet volhouden.

Op etalagebenen.nl kunt u meer over de ziekte, behandelmogelijkheden en het netwerk lezen. 

Wij houden je graag aan de gang!